Bevásárlókosár 0 termék
Kategóriák
Információk
Gyorskeresés

Összetett keresés
Adatvédelmi tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató
Ochrana osobných údajov

A legfontosabb adatvédelmi irányelvek dióhéjban


1. Az internetes üzlet üzemeltetője: Ing. Radványi Zoltán - Interpopulart SlovAkia, 93030 Rohovce 49, IČO: 33465100.
1. Prevádzkovatežom internetového obchodu je: Ing. Zoltán Radványi – Interpopulart Slovakia, 93030 Rohovce 49, IČO: 33465100.

2. Mindig követjük a törvényi előírásokat: Annak érdekében, hogy biztosítsuk szolgáltatásainkat szükséges megismernünk az alapvető személyes jellegű információkat. Néhány ezek közül személyes adatnak minősül. Ígérjük, hogy a személyes adatainak kezelésénél mindig betartjuk az érvénye s jogszabályokat.
2. Vždy budeme postupova podža zákonov: Aby sme vám mohli poskytnú všetky služby, potrebujeme o vás vedie základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. Sžubujeme, že pri narábaní s nimi budeme vždy dodržiava všetky zákony.

3. Személyes adatait biztonságosan tároljuk: Adatai védett adatbázisban tároljuk.
3. Vaše údaje uchovávame bezpečne: Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze.

4. Fizetési adatokat nem tárolunk: Tudatosítjuk, hogy legérzékenyebbek a fizetéssel kapcsolatos adatok, szervereink semmilyen banki adatot nem tárolnak, a pénzügyi tranzakciók kizárólag a bank honlapján folynak.
4. Neukladáme údaje o platbách: Uvedomujeme si, že najcitlivejšie sú údaje o platbách, preto pri platbe za tovar neukladáme žiadne údaje na naše servery, každá tranzakcia prebieha výhradne na stránkach banky.

5. Harmadik fél részére nem adunk át adatokat: nálunk tárolt személyes adatai nem hozzáférhetőek semmilyen más szervezetnek. Kivételt képeznek azok a külső szervezetek, amelyek az együttműködése elengedhetetlen a megrendelés teljesítéséhez /posta, könyvelőiroda/ és a weboldal működéséhez /webes tárhely szolgáltatója.
5. Informácie o vás nezverejňujeme tretím stranám: vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky a chod nášho webu.

6. Adatait módosíthatja, megváltoztathatja: A fiókadatok bármikor módosíthatóak a fiókjában, ideértve az e-mailek küldésének beállítását is. Csak jelentkezzen be - Bejelentkezés   - itt bármikor módosíthatja adatait.
6. Údaje o vás môžete meni: Vo vašom účte môžete kedykožvek zmeni informácie, ktoré máme o vás uložené, vrátane nastavenia toho, či a aké e-maily vám budeme posiela. Stačí sa prihlási a navštívi stránku - Bejelentkezés - tu môžete kedykožvek svoje údaje zmeni.

7. Ha törölni szeretné az összes személyes adatot, törölnie kell a fiókját. A fiók törléséhez kérjük, írjon nekünk a gabriel@devocionalia.eu címre
7. Ak chcete odstráni všetky vaše osobné údaje, musíte si zruši vaše konto. Ak chcete zruši vaše konto, napíšte nám na gabriel@devocionalia.eu


Hosszabb verzió
Dlhšia verzia

1. A személyes adatok szolgáltatásának célja
1. Účel poskytnutia osobných údajov

A természetes vagy jogi személy által megadott személyes adatok célja, amelyek a www.devocionalia.eu internetes oldalon leadott rendeléskor a következő céllal kerülnek feldolgozásra:
Osobné údaje poskytnuté fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s internetovým obchodom www.devocionalia.eu budú spracované za účelom:

a) a megrendelés teljesítése, i. megrendelés visszaigazolása, adóügyi okmány – számla- kiállítása, megrendelés kézbesítése
a) vybavenia objednávky, t.j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu - faktúry, doručenie tovaru

b) amennyiben engedélyezi hirdetési információk küldését -a www.devocionalia.eu internetes áruház és termékeinek ismeretése céljával
b) v prípade súhlasu so zasielaním reklamných informácii za účelom propagácie internetového obchodu www.devocionalia.eu a jeho produktov

2. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?
2. Aké osobné údaje spracovávame?

a) A megrendeléshez szükséges személyes adatok:
- keresztnév, vezetéknév, cím, e-mail cím, számlázási cím, kézbesítési cím, telefonszám
a) osobné údaje potrebné na k vybaveniu objednávky:
- krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

b) a regisztrációhoz szükséges személyes adatok:
- keresztnév, vezetéknév, cím, e-mail cím, telefonszám.
b) osobné údaje potrebné k registrácii:
- krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

c) a hirdetési információk továbbításához szükséges személyes adatok:
- e-mail cím
c) osobné údaje potrebné k zasielaniu reklamných informácii:
- e-mailová adresa

3. Személyes adatok továbbítása harmadik félnek
3. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Személyes adataihoz csak azok a külső szolgáltatók férnek hozzá, amelyek tevékenysége szükséges a megrendelés teljesítéséhez. Ezek a következők:
a) cégünk könyvelését végző könyvelő iroda
b) web hosting szolgáltatások nyújtó vállalat
c) a szállítást végző vállalat: Slovenská pošta a.s.

K osobným údajom majú prístup len sprostredkovatelia, bez ktorých by naša činnos nebola možná. Medzi týchto patria: a) externý účtovná kancelária
b) poskytovatež webhostingových služieb
c) prepravná spoločnos: Slovenská pošta


Minden külső szolgltató kötelezi magát arra, hogy nem teszi lehetővé az adatok más célra történő felhasználását.
Všetci sprostredkovatelia sú zaviazaní neumožni použitie údajov na iný účel.

A megrendelés feldolgozását követően a személyes adatok további feldolgozása csak a szükséges mértékben pl. statisztikai célból lehetséges, a a feldolgozás eredeti céljával összeegyeztető mértékben. Ez esetben az üzemeltető köteles az adatokat anonimmá tenni, a feldolgozást követően pedig haladéktalanul megsemmisíteni.
Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúva len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučitežné s pôvodným účelom spracúvania a zároveň je prevádzkovatež povinný označi ich, anonymizova ich, ak tým možno dosiahnu účel spracúvania a zlikvidova ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

Törvényi előírások alapján, előfordulhat olyan eset, hogy kénytelenek leszünk bizonyos adatok elérhetővé tenni egyéb törvényileg jogosult alanyok (példálul rendőrség) számára
Ak to bude prikazova zákon, môže sa sta, že budeme nútení niektoré údaje sprístupni inej osobe (typicky polícii).

4. Az elektronikus banki szolgáltatásokon keresztül történő fizetésekkel kapcsolatos személyes adatok
4. Osobné informácie pri platbách za tovar cez elektronické bankovníctvo

Internetes áruházunkban kínált elektronikus banki szolgáltatás bármely változatát is használja, mi nem lépünk kapcsolatba az Ön banki bejelentkezési adataival. A kifizetések közvetlenül a bank honlapján történnek. A bank informál minket a befizetés összegéről, valamint azonosítja befizető nevét és a számlaszámát, mi ennek alapján azonosítsuk a befizetést.
Ak na zaplatenie tovaru v našom internetovom obchode využívate niektorú z verzii ponúkaného elektronického bankovníctva, neprichádzame do kontaktu so žiadnymi údajmi ako sú prihlasovacie údaje. Platby sú realizované priamo na stránkach banky. Tá nám poskytne informáciu o úspešnosti platby a Vaše meno a číslo účtu, aby sme vedeli identifikova platbu.

5. Személyes adatok kezelése
5. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

A nálunk tárolt személyes adatokat védjük a károsodás, megsemmisítés, elveszítés, módosítás, jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal vagy közlés, valamint az bármely egyéb nem engedélyezett feldolgozási módszerekkel szemben. A személyes adatokat a jó erkölcsökkel és vonatkozó jogszabályokkal összhangban dolgozzuk fel, és mindenkor a törvényeknek megfelelő módon járunk el.
Osobné údaje budeme chráni pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikožvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Osobné údaje budeme spracováva v súlade s dobrými mravmi a kona spôsobom, ktorý neodporuje zákonu. Osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi, budú oboznámené s tým ako ich majú spracova.

Ön érdekelt személyként írásban érvényesítheti nálunk a 28. és a 29. § ZnOOU rendelkezései szerinti jogait. Amennyiben Ön úgy érzi, személyes adatait jogosulatlanul dolgoztuk fel vagy kezeljük, akkor Ön jogosult eljárás megindítására a személyes adatok védelmében illetékes hivatalnál melynek címe:, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatni všetky Vaše práva podža ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo poda návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

6. A személyes adatok helyessége
6. Správnos osobných údajov
A megrendelők által megadott személyes adatoknak helytállónak kell lenniük. Ha megállapítást nyer, hogy hibás adatokat kerültek rögzítésre, vagy a személyes adatok megváltoztak, értesítsen minket. Az adatokat feldolgozzuk, és változás esetén frissítjük az adatokat.
Osobné údaje, ktoré nám fyzická osoba poskytne, musia by správne. V prípade zistenia, že nám bol poskytnutý nesprávny údaj alebo dôjde k zmene osobných údajov, treba to oznámi. Vaše údaje budeme spracováva správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizova.

7. Személyes adatok törlése
7. Odstránenie osobných údajov
A bejelentkezés után módosíthatja adatait fiókbeállításaiban. Ha törölni szeretné az összes személyes adatát, törölnie kell a fiókját. A fiók törléséhez kérjük, írjon a gabriel@devocionalia.eu címre
Vaše údaje môžete zmeni v nastaveniach vášho konta po prihlásení. Ak chcete odstráni všetky vaše osobné údaje, musíte si zruši vaše konto. Ak chcete zruši vaše konto, napíšte nám na gabriel@devocionalia.eu

8. Adatvédelmi jogok
8. Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov
A várlói fiók beállításával bizonyos jogokat (például javítás vagy törlés) is alkalmazhat. Azokat a jogos igényeit illetően, amelyeket a www.devocionalia.eu oldal automatikus rendszerével esetleg nem tud érvényesíteni, lépjen velünk kapcsolatba. A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását visszavonhatja a fiók törlésével. A személyes adatok védelmét a személyes adatok védelméről szóló 122/2013.törvény biztosítja.
Niektoré vaše práva (napr. opravu alebo vymazanie údajov) môžete uplatni prostredníctvom nastavení vášho konta. Ohžadom vašich oprávnených žiadostí, ktoré nie je možné realizova automatizovane prostredníctvom stránky www.devocionalia.eu, nás môžete kontaktova doleuvedeným spôsobom. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete odvola zrušením vášho konta. Ochrane osobných údajov sa venuje zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobých údajov.

9. Sütik használata
9. Použitie cookies
A cookie egy kis szöveges fájl, amit a webszerver a felhasználó merevlemezén azonosítása érdekébenhasznál, ha a felhasználó újra csatlakozik. Minden weboldal csak azokat a cookie-kat azonosítja, amelyeket maga a felhasználó küld, és nem másokat. A cookie-kat egy névtelen felhasználóhoz rendeli hozzá, és nem engedélyezi a személyes adatokhoz, pénzügyi és egyéb személyes adatokhoz való hozzáférést. A cookie nem futtatható fájl, nem továbbítható, és nem tartalmaz vírust.
Cookie je malý textový súbor, ktorý webový server môže necha na pevnom disku užívateža, s ciežom identifikova ho, keď sa užívatež opä pripojí. Každá webová stránka môže číta len tie cookies, ktoré odošle samotný užívatež, nie iný. Cookies sú pridelené len jednému anonymnému používatežovi a nepovožujú prístup k údajom osobného charakteru, finančným a iným osobným údajom . Cookie nie je spustitežný súbor, nie je ho možné šíri a neobsahuje vírus.

Az online áruház kétféle cookie-t használ:
Nᚠinternetový obchod využíva dva druhy cookies:
a) ideiglenes cookie-k - ezek a böngésző cookie-fájljában maradnak a böngészés befejezéséig, az internetes áruház néhány alkalmazásához és funkciójához szükségesek
a) dočasné cookies - tieto zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača pokiaž neukončíte prehliadanie, sú potrebné pre niektoré aplikácie a funkcie v našom internetovom obchode
b) állandó cookie - ezek hosszabb ideig a böngésző cookie fájljában a maradnak, az állandó cookie-k lehetővé teszi, adatokat továbbítását a web szerverre minden alkalommal, amikor valaki meglátogatja az oldalt
b) trvalé cookies - tieto zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu, trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku

10. Elérhetőségeink
10. Kontakt na nás
Az információs rendszer üzemeltetője az Ing. Radványi Zoltán - Interpopulart Szlovákia, 93030 Rohovce 49, IČO: 33465100
Prevádzkovatežom informačného systému je Ing. Zoltán Radványi – Interpopulart Slovakia, 93030 Rohovce 49, IČO: 33465100

Vonatkozó európai rendeletek:
EURÓPAI UNIÓ alapvető jogok chartája
Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendelete (2016. április 27) a természetes személyek adataik kezelésével összefüggő védelme és az adatok szabad áramlásáról, amellyel megszűnik az EK 95/46 rendelete (általános rendelet a személyes adatok védelméről, GDPR)
Európsky rámec:
Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o vožnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)


Nemzeti jogi előírások:
Szlovák Köztársaság Alkotmánya (460/1992 sz.)
18/2018 sz. törvény a személyes adatok védelméről és némely törvény módosításáról és kiegészítéséről.
Národná legislatíva:
Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Az információs rendszer felhasználói beleegyeznek, hogy az üzemeltető a személyes adataikat a megadott mértékben dolgozza fel és kezelje. A beleegyezés törvényben meghatározott ideig, azaz 10 évig érvényes, ezt a beleegyezést a felhasználó bármikor visszavonhatja.
Používatelia informačného systému súhlasia s tým, aby Prevádzkovatež spracúval ich osobné údaje v uvedenom rozsahu. Súhlas je platný na dobu 10 rokov a používatež ho môže kedykožvek odvola.

Kelt: Komáromban, 2018. 05. 20.
V Komárne, 20.5.2018.

Folytatás